Cintorínska 4, 900 28, Zálesie        +421 948 162 900

O NÁS 


Prečo Family Vet?

Rodinný veterinár  v nás evokuje predstavu všestranného medicínskeho odborníka, s priateľským a systematickým prístupom  k svojím zvieracím zverencom, ktorých sprevádza životom od najútlejšieho veku až po obdobie seniora.

Našou ambíciou je poskytovať kvalitnú a komplexnú lekársku starostlivosť o malých domácich miláčikov , ale aj divoko žijúce  a exotické zvieratá, v súlade s trendmi modernej medicíny.

V odboroch dermatológia, onkológia a choroby exotických zvierat ponúkame nadštandardné služby.

Prístup ku každému pacientovi/klientovi je však individuálny,  k Vašej spokojnosti s riešením konkrétneho problému.

Chceme, aby ste sa u Nás dobre cítili a Vaši zvierací zverenci  mali pozitívne pocity z návštevy našej veterinárnej praxe.


Ako to u nás prebieha:

1. Dôkladná anamnéza, teda zistenie okolností zdravotného problému  zvieratka je na prvom mieste.

2. Diagnostické kroky: Dohodneme sa na tom, aké vyšetrenia sú potrebné na zistenie podstaty problému. Ako, kedy, kde, za koľko ich budeme realizovať a čo od ich výsledku očakávame.

3. Stanovíme diagnózu. Ak to však nie je možné stanovíme diferenciálne diagnózy, teda niekoľko možných variant, ktoré sa snažíme potvrdiť, alebo vylúčiť.

4. Nasadíme liečbu. Vysvetlíme, ukážeme, napíšeme  ako sa treba o choré zvieratko starať.

5. Určime termín kontroly aby sme zhodnotili stav. Rešpektovanie termínu kontroly je prínosom pre všetky tri strany teda pacienta, jeho majiteľa a aj ošetrujúceho lekára, ktorý dostane spätnú väzbu svojej činnosti.


Akútna medicína: V prípade kritického stavu najprv konáme ...

Ak si zdravotný stav vyžaduje hospitalizáciu , vieme túto službu zabezpečiť aj mimo ordinačných hodín a v noci, pod dohľadom lekára.

Po vzájomnej dohode vieme v niektoré dni zabezpečiť výjazd k pacientovi domov.

Ak je problém nad rámec našich kompetencií ochotne Vám poradíme kam sa obrátiť.

V rámci optimalizácie služieb, je na ošetrenie u nás vhodné sa vopred objednať a to: Telefonicky, emailom, alebo pomocou objednávkového formulára.